Vilka tjänster kan jag erbjuda?

Skandinaver behärskar engelskan väl, men inte perfekt.
Engelskan är full av idiomatiska uttryck, som med något litet
fel genast avslöjar utlänningen och kan skapa förvirring.
En engelska som för några år sedan ansågs utmärkt, kan
i dag låta hopplöst föråldrad om man inte ständigt har
uppgraderat sitt fras- och ordförråd.
Låt mig hjälpa er att välja de rätta orden.

Jag har specialiserat mig på att skriva, korrekturläsa,
anpassa och redigera texter för:

Webbsidor
Annonsmaterial (kataloger, broschyrer, flygblad,
llutskick, annonsblad, planscher)

Interninformation (nyhetsbrev, manualer, lpower-point
llpresentationer)

Tekniska rapporte
r

 

Dessutom
Engelskt tal till annonser, dokumentationer, radio och TV.
ll(voice-over)

 
Jag vill förenkla er tillvaro;
ge lösningar på era problem, möta era behov
och framför allt förbättra er marknadsföring
genom min behandling av det engelska språket.
nicola adams copywriter | tfn +46 (0)40 627 2226 | info@nicolaadams.com
form och idé © xofon

 

 

English Svenska