Välkommen till Nicola Adams hemsida!
Jag är en engelsk frilans copywriter
med Skandinavien som bas.

 
400 millioner människor har engelska som modersmål och ytterligare hundratals millioner använder engelskan som sitt andra språk.

Engelska är också den internationella affärsvärldens
självklara kommunikationsmedel.

Vill ni ha kontakt med den engelsktalande marknaden oberoende av språkgränser? Låt mig utarbeta er marknadskorrespondens, effektivt och professionellt.

Låt mig hjälpa er att välja de rätta orden!
Jag har specialiserat mig på att skriva, anpassa och redigera annonstexter, intern information och webbmaterial....
nicola adams copywriter | tfn +46 (0)40 627 2226 | info@nicolaadams.com
form och idé © xofon

 

 

English Svenska